sky preloader

Modern Vocal Techniques SKY™ ACADEMY COURSE

Opis KursaPredavač: Mina Gligorić

Kurs je koncipiran tako da obuhvata upoznavanje polaznika sa osnovama vokalne tenike i disanja i upoznavanje sa anatomijom vokalnog aparata. Polaznici rade na osvešćivanju postojanja različitih registara i stilova, uče o tome koji se registri najviše koriste u savremenoj, popularnoj muzici, a uz sve to, cilj kursa je i da ukaže na neophodnost vokalnog treninga na putu ka profesionalnom pevanju.

Kurs omogućava primenu znanja u praksi, odustvo vokalnog zamora zahvaljujući pravilnoj tehnici, podstiče motivisanost za samostalno i kontinuirano samoobrazovanje, kao i svest o kompleksnosti vokalnog umetnika koji je u svojstvu glumca, naratora i pevača.

Program Kursa

  • Disanje, postavka instrumenta, anatomija rezonatora, lip thrills, vežbe za proizvodnju zvuka, upoznavanje sa registrima
  • Dikcija, artikulacija vokala, konsonanti
  • Tehničke vežbe: stakato, legato, ataka, početak tona, vibrato u savremenoj muzici, twang (squillo)
  • Melizmi u pevanju (runs&riffs), belting, visoka pozicija glasa,savremeni stilovi
  • Vokalna higijena, vežbe za samostalni rad, gluma u pevanju, interpretacija, dinamika, ekstremni vokalni efekti, improvizacija

Metod Nastave Kursa

Metod nastave podrazumeva predavanja, analizu, diskusiju, rad u studiju, praktičnu primenu znanja, gledanje i slušanje.

ISHOD KURSA Sertifikat o završenom kursu

TRAJANJE KURSA Mesec dana, 4 termina

TEMPO ODRŽAVANJA NASTAVE Jednom nedeljno u trajanju od 3 sata

CENA KURSA 200€ po polazniku

MINIMALNA GRUPA POLAZNIKA 7-8 polaznika

KOME JE KURS NAMENJEN Kurs je namenjen pevačima profesionalcima i amaterima koji žele da unaprede svoje tehnike pevanja kao i svim zainteresovanim muzičarima i producentima koji žele da na kvalitetan način rade sa pevačima u studiju

Prijavite se za naredni kurs Modern Vocal Techniques