sky preloader

Production of Electronic Club Music SKY™ ACADEMY COURSE

Opis KursaPredavač: Miloš Martinov Lag

Kurs je namenjen polaznicima koji su savladali osnovni rad u DaW-u ili hardverskoj postavci, i žele da nauče napredne korake produkcije elektronske muzike. Prva polovina kursa fokusirana je na savlađivanje alata za tehničku i kreativnu obradu signala, a druga na muzički izraz i različite opcije u okviru istog.

Kurs se održava u programu Reason, ali stečeneo znanje je univerzalno i primenjivo u svakom sistemu, bilo analognom ili digitalnom.

Program Kursa

  • Kompresija: tehničko i kreativno oblikovanje zvuka
  • Distorzija: saturacija i ekstremni oblici digitalne i analogne distorzije
  • Paralelni procesing: procesiranje signala sa velikom kontrolom
  • Redosled procesiranja: koraci u lancu efekata i razmišljanje o njima
  • Ritam: raščlanjivanje i definicija elemenata ritma na „drajv“, kompleksnost i gruv
  • Sinteza zvuka - subtraktivna i FM
  • Sinteza zvuka - aditivna i granularna
  • Aranžman: prepreke, rešenja i trikovi za muzikalno iskustvo skrojeno za klub

Metod Nastave Kursa

Dva sata su rezervisana za paralelno predavanje uz individualno praćenje programa (svaki polaznik prati nastavu za računarom), a preostalih sat vremena je “hands on” prolazak datih tema kroz poluindividualno mentorstvo.

ISHOD KURSA Sertifikat o završenom kursu

TRAJANJE KURSA 2 meseca, 8 termina

TEMPO ODRŽAVANJA NASTAVE Jednom nedeljno u trajanju od 3h

CENA KURSA 400€ po polazniku

MINIMALNA GRUPA POLAZNIKA 5-7 polaznika

KOME JE KURS NAMENJEN Ovaj kurs je namenjen svima koji se već neko vreme bave produkcijom elektronske klupske muzike, a imaju 16 ili više godina.

Prijavite se za naredni kurs Production El. Club Music