sky preloader

PRO Tools Advanced Techniques SKY™ ACADEMY COURSE

Opis KursaPredavač: Marko Đurašević_

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa radom u Pro Tools programu, koji je apsolutni studijski standard svuda u svetu. Gradivo je fokusirano na izučavanje snimanja, editinga, mixa i svih neophodnih tehnika rada.

Polaznici se osposobljavaju za primenu znanja u praksi, rad sa kompleksinim snimanjima, višekanalni editing, mix i rad sa slikom. Svaki polaznik dobija kompletno potrebno znanje za samostalno obavljanje svih zadataka, kojima se audio delo dovodi do finalizacije u Pro Tools programu.

Program Kursa

  • Izučavanje osnova programa, načina rada i organizovanja sesija, za snimanje i miks
  • Izučavanje "edit window" 4 osnovna moda rada - Slip, Grid, Shuffle i Spot moda i upotreba svih alata za editing
  • Izučavanje "mix window" upotrebe pluginova
  • Snimanje, snimanje po playlistama
  • Editing, višekanalni (grupni editing), editing po playlistama (comping playlist)
  • Mixinig, automatizacije, automatizacije svih parametara pluginova
  • MIDI u Pro Tools-u, Instruments track, midi track, midi editing
  • Rad sa video slikom, sinhronizacije

Metod Nastave Kursa

Metod nastave podrazumeva predavanja i praktičan rad u studiju, a polaznici sami rade zadatke zarad što bržeg usvajanja znanja

ISHOD KURSA Sertifikat o završenom kursu

TRAJANJE KURSA 4 meseca, 16 termina

TEMPO ODRŽAVANJA NASTAVE Jednom nedeljno u trajanju od 3h

CENA KURSA 800€ po polazniku

MINIMALNA GRUPA POLAZNIKA 7-8 polaznika

KOME JE KURS NAMENJEN Ovaj kurs je namenjen studentima i profesionalcima koji žele da steknu napredna znanja u ovoj oblasti

Prijavite se za naredni kurs PRO Tools Advanced Techniques